SR "METAL-TRADE" - 23000 Zrenjanin, Tamiška 27

Vlasnik: Džepčić Damjan - Bata
Tel: 023-580-850
Mob: 063-8004-064
Mob: 063-409-919
Fax: 023-511-406
E-mail: metaltradezr@gmail.com
Web: www.metaltrade.backabanat.com

PROIZVODNJA I PRODAJA:
- zubaca za sunce grablje,
- zubaca za trakaste prevrtače,
- prsti za kombajne,
- prsti za silo-kombajne,
- prsti za samoutovarne prikolice,
- prsti za sve vrste presa (visokog i niskog pritiska),
- balerine,
- opruge za setvospremače.

Prodaju vršimo i na vašarima u Bašaidu, Žablju, Temerinu, Rumi, Debeljači itd.